Håndlæsning

Behandler: Anne Wildt-Andersen

Gennem håndlæsning har jeg fundet et håndgribeligt arbejdsredskab, til at bruge min intuition i mit arbejde med mennesker.

Dine hænder er levende og i konstant udvikling i takt med dine tanker, følelser og handlinger. En håndlæsning er et øjebliksbillede, der kan belyse din situation her og nu, samt kaste lys over din fortid, dine ressourcer, evner, talenter og muligheder i fremtiden.

Nutidslæsning: Giver et billede af dit liv lige nu. Hvad lægger du din energi i? Hvad er dine styrker og svagheder? Hvordan er du som person? Hvad er dine evner og talenter? Bruger du de muligheder, du har? Og hvis ikke, hvad forhindrer dig i det?

Fortidslæsning: Måske har du nogle overbevisninger med dig, der hæmmer og begrænser. Ved at få belyst disse mønstre og blive bevidst om dem, får du mulighed for at ændre dem og udvikle dig i positiv retning.

Billeder i hænderne: Vi påvirker vores egen fremtid/skaber vores egen virkelighed. Ved at få fremhævet og tydeliggjort dette, får du mulighed for mere bevidst, at arbejde henimod dine mål. Billeder i dine hænder er her en god vejviser.

Fremtidslæsning: Er en belysning af nogle muligheder/aspekter, som de ser ud lige nu, 2-4 år frem i tiden. Det er altid et valg om du vil følge denne udviklingsvej eller vælger en ny retning.

Parlæsning: Kan være en god ide, hvis man har lyst til at lære sig selv og sin partner bedre at kende. Med en ny synsvinkel på og forståelse for hinanden åbnes der for positive udviklingsmuligheder.

Polterabend

Jeg tager gerne ud til en polterabend og giver en håndlæsning til den kommende brud eller brudgom. Det foregår i enrum, så bruden/gommen selv kan vælge, hvad hun/han vil dele med resten af gruppen. Hvis der er et ønske om en fælles oplevelse, holder jeg gerne et oplæg om håndlæsning, hvor jeg bl.a. fortæller noget om, hvad håndlæsning kan bruges til, og hvordan jeg læser hænderne.

Jeg kan evt. holde foredraget “På opdagelsesrejse i håndens landskab”, hvor alle har mulighed for at rejse med en tur rundt i deres egne hænder. Der er også mulighed for, at resten af selskabet kan få korte læsninger, hvis der er afsat tid nok til dette. Hvis tiden er knap, kan der være tale om at få et enkelt spørgsmål belyst, evt. suppleret med at trække Tarotkort, eller man kan få tolket en blindtegning.

Alt dette ligeledes i enrum med respekt for den enkeltes grænser. Ring og hør nærmere, så vi i fællesskab kan sammensætte et program, der passer til netop jeres behov.